PRAWDA O PAT&RUB

HISTORIA KOSMETYKÓW NATURALNYCH
„Istnieją miliony oblicz prawdy, ale prawda jest tylko jedna”
Hermann Hesse

Dnia 11 lipca 2016 roku, czyli zaledwie cztery dni po premierze marki NATURATIV na rynku polskim (co, moim zdaniem,
nie jest dziełem przypadku) Kinga Rusin wydała oświadczenie, którego treść zszokowała mnie i moich współpracowników. Dlatego uznałam, iż szereg kwestii poruszonych w tym oświadczeniu wymaga solidnego sprostowania.

 

1. Kinga Rusin: "Jestem właścicielem znaku towarowego i marki Pat&Rub. Jestem producentem kosmetyków Pat&Rub. Jestem właścicielem receptur kosmetyków Pat&Rub."

Kinga Rusin jest właścicielką znaku towarowego PAT&RUB od momentu przekazania jej praw do niego przez Aromedę, jednakże wbrew temu, co można przeczytać w jej oświadczeniu, Kinga nigdy nie była producentem kosmetyków PAT&RUB. Nie jest także właścicielem oryginalnych receptur kosmetyków tej marki. Oczywistym jest, że posiadanie prawa do znaku towarowego
nie jest jednoznaczne z posiadaniem prawa do receptur.
Jeżeli Kinga Rusin pragnie zgodnie z prawem produkować
i sprzedawać kosmetyki pod nazwą Pat&Rub będą to kosmetyki całkowicie odmienne od Pat&Rub produkowanego
i sprzedawanego uprzednio przez Aromedę.


2. KR: "Pracuję z tymi samymi technologami i kosmetologami
co od początku. Produkuję kosmetyki w tym samym zakładzie produkcyjnym co od początku."

Kinga Rusin nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej w tym zakresie, nie współpracowała z jakimikolwiek technologami ani zakładami produkcyjnymi. Co więcej,
nie spotykała się z nimi i nie uczestniczyła w tworzeniu kosmetyków PAT&RUB. Twierdzenia o kontynuowaniu współpracy
z dotychczasowymi kontrahentami mają więc służyć wywołaniu mylnego wrażenia, jakoby to Kinga Rusin osobiście odpowiadała dotychczas za produkcję, dystrybucję i sprzedaż kosmetyków PAT&RUB, zaś produkty, które zamierza oferować w przyszłości, były tymi samymi produktami, co produkty Aromedy.

3. KR: "Będę ścigać sądownie wszystkich, którzy będą bez mojej zgody używać nazwy Pat&Rub i linii kosmetyków Pat&Rub."

Według umowy pomiędzy firmą Aromeda a Kingą Rusin
po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy Spółka Aromeda była nadal uprawniona do wykorzystywania znaku towarowego PAT&RUB
do czasu i dla celów wyprzedania istniejących w tym czasie zapasów magazynowych. Nie zamierzamy do promocji marki NATURATIV używać logotypu PAT&RUB, ale mamy prawo twierdzić, że „dawne” PAT&RUB zostało przez nas stworzone. 

4. KR: "Aromeda Sp. z o.o. powinna już dawno temu złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości bo od dawna nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań."

Całkowicie nieprawdziwe są twierdzenia dotyczące złej sytuacji finansowej Aromedy. Nie ma również żadnych podstaw
do ogłoszenia upadłości Aromedy. Spółka nie jest bowiem niewypłacalna, generuje zyski z prowadzonej działalności gospodarczej i reguluje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne. Zdaniem moim i moich wieloletnich współpracowników Kinga Rusin wnioskowała o upadłość Spółki w złej wierze, licząc na to,
że informacja o toczącym się postępowaniu negatywnie wpłynie
na wizerunek Aromedy. 

5. KR: "Wypełniałam wszystkie zobowiązania z umowy z Aromeda Sp. z o.o. oraz dokonywałam działań pozakontraktowych w celu promocji marki, nigdy dodatkowo nie wynagradzanych."

Pomiędzy Aromedą a Kingą Rusin istnieje spór dotyczący wysokości należnego jej wynagrodzenia za usługi marketingowe. Nieprawdą jest, że Kinga Rusin wypełniła wszystkie zobowiązania zawarte w umowie z Aromedą oraz dokonywała działań pozakontraktowych w celu promocji marki. Kinga od 2013 roku bezsprzecznie przestała się angażować w promocję marki PAT&RUB. 

Obecnie kwestionujemy w sądzie wysokość dochodzonej przez Kingę wierzytelności.

6. KR: "Aromeda sp. z o.o. próbuje także żerować na mojej marce Pat&Rub i podszywając się pod nią (np. używając bezprawnie logotypu Pat&Rub) wypromować swoją markę. Firma ta od wielu miesięcy nie chce przekazać mi domeny internetowej patandrub.pl oraz administracji strony Pat&Rub na Facebooku, o co wielokrotnie występowałam. Składamy w ciągu następnych dni kolejne wnioski w tej sprawie do sądu." 

Domena patandrub.pl od samego początku należała do firmy Aromeda. Profil na facebooku również założyła i prowadziła przez lata firma Aromeda. Oczywistym jest, że zakończenie współpracy
w żaden sposób nie może skutkować automatycznym przeniesieniem praw do domeny na Kingę Rusin. 

MAGDA HAJDUK
kontakt do mnie

e-mail:
kontakt@ocochodzizpatandrub.pl

DODATKOWE INFORMACJE
MAGDA HAJDUK

Właściciel AROMEDA