WYJĄTKOWE RECEPTURY

HISTORIA KOSMETYKÓW NATURALNYCH

Receptury kosmetyków PAT&RUB, które weszły na rynek w  2008 roku i wchodziły w kolejnych latach do lata 2016, zostały stworzone przeze mnie oraz współpracujących ze mną technologów
i kosmetologów. Na podstawie umowy z tymi technologami, nabyłam całość praw do tych receptur. Co ważne, Kinga Rusin nie uczestniczyła w tworzeniu tych receptur, nie była również stroną wspomnianych umów nabycia praw do nich.
 
Kinga Rusin posiada znak towarowy PAT&RUB, co oznacza, że może z powodzeniem rozwijać swoją nową markę. Nie może jednak do tego celu wykorzystywać należących do mnie receptur. Nie ma też, co oczywiste, prawa naśladować w jakikolwiek sposób linii produktowych Aromedy. Jest to sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i mogłoby to wprowadzić w błąd Klientów przyzwyczajonych do wysokiej jakości kosmetyków i oczekujących tych samych składów. Chcę więc podkreślić, że cokolwiek zostanie wyprodukowane przez Kingę Rusin, nie jest możliwe, aby były
to te same lub ulepszone kosmetyki PAT&RUB, które dotychczas produkowała wyłącznie Aromeda. 


W tej chwili są już na rynku kosmetyki Kingi Rusin, w większości pod nazwami linii i produktów wymyślonych przeze mnie,
o łudząco podobnych aromatach i rodzajach produktów w danej linii (balsamy, scruby itp.). Kosmetyki Kingi Rusin naśladują zapachy dawnych kosmetyków PAT&RUB, przy czym mają inny skład. Kinga Rusin wypowiada się o tych kosmetykach jako ulepszonej wersji poprzedników. Jest to ewidentna próba przekazania Klientom nieprawdziwej informacji, że to, co teraz produkuje firma Kingi Rusin Ecoidea, jest kontynuacją dawnego PAT&RUB produkowanego i stworzonego przez Aromedę.
Jest to również próba przejęcia Klientów, wykorzystania dorobku wieloletniej pracy Aromedy. 


Prawa do nazw poszczególnych kosmetyków i serii przysługują tylko Aromedzie i nigdy nie były przedmiotem umów z Kingą Rusin. Nazwy te są teraz wykorzystywane przez moją drugą markę NATURATIV. Zagadnienie nazewnictwa serii poruszyło mnie szczególnie. W portfolio Aromedy znajduje się kilka linii kosmetyków, które z różnych powodów są mi wyjątkowo bliskie, moi współpracownicy doskonale wiedzą, że były one moim oczkiem w głowie. Nie mogę więc uwierzyć, że ktoś promuje kosmetyki używając nazw identycznych z nazwami wymyślonymi przeze mnie.


Dawne kosmetyki PAT&RUB, produkowane według moich receptur, posiadały certyfikat Nature. Kosmetyki NATURATIV także posiadają ten certyfikat. Nie mają go nowe kosmetyki PAT&RUB. My ufamy, że jedynie certyfikacja potrafi ocenić, czy kosmetyk może nazywać się organicznym lub naturalnym.
Posiadanie certyfikatu oznacza też, że w fabrykach, w których produkujemy nasze kosmetyki, został przeprowadzony wymagający audyt jakości produkcji.


Renoma marki PAT&RUB na polskim rynku jest niezaprzeczalna. Kosmetyki są rozpoznawalne i słusznie kojarzone z bardzo wysoką jakością. Jest to jednak zasługą nie tylko świetnego produktu
i wysiłku, jaki w promocję włożyła firma Aromeda.
To moja firma stworzyła zarówno markę, jak i jej renomę.

 

Aktualnie ja i moi współpracownicy wszystkie swe siły wkładamy
w udane wprowadzenie do Polski marki NATURATIV. Staramy się, by stała się ona mocnym i rozpoznawalnym elementem polskiego rynku kosmetyków naturalnych. Fakt, że dopiero po premierze NATURATIV na rynku polskim (7.07.2016 r.) Kinga rozpoczęła atak medialny skierowany przeciwko Aromedzie, świadczy o tym, że jest to strategia godząca w nową markę NATURATIV, a tym samym – w interesy Aromedy. Przykładem tego typu działań było wywieszenie informacji o domniemanym zadłużeniu Aromedy
w miejscu publicznym, przesyłanie monitów o zadłużeniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby trzecie, czy wreszcie opublikowanie informacji o zadłużeniu
w mediach.
 
Czarę goryczy przelewa fakt, że Kinga Rusin w wielu wypowiedziach używa sformułowań: „moja marka”, „moje kosmetyki”, „klienci mojej marki”.  Zdaniem moim i moich współpracowników ten dobór słów jasno wskazuje na to, iż usiłuje ona stworzyć wrażenie, że osobiście wypracowała pozycję rynkową kosmetyków przez ostatnie 8 lat, co jest oczywistą nieprawdą.
Nowe kosmetyki Kingi Rusin nie powinny w żaden sposób podszywać się pod kosmetyki produkowane przez Aromedę pod marką PAT&RUB do lata 2016. Ponieważ jednak tak się dzieje, wystąpiliśmy na drogę sądową.

kontakt do mnie

e-mail:
kontakt@ocochodzizpatandrub.pl

MAGDA HAJDUK

Właściciel AROMEDA